Ево и неколико задатака за вежбање

1.На основу података из биланса стања:
Готовина-100
Потраживања-342
Залихе-350
Обртна средства-792
Стална средства-800
Укупно: 1592
Обавезе према довабљачима-200
Обавезе за зараде-250
Обавезе за порезе-70
Текуће обавезе-570
Сопствени капитал-1022
Укупно: 1592
Утврдити
1. Коефицијент обрта купаца, коефицијент обрта добављача, коефицијент обрта залиха
2. Просечно време наплате потраживање од купаца, просечно време плаћања обавеза према добављачима, просечно време задржавања залиха.
3. Готовински циклус и коефицијент обрта готовине
Додатне информације: нето приходи од реализације 350, цена коштања реализованих производа 400, укупне набавке на кредит од добављача 250

2. Уколико би предузеће повећали просечно време исплате добављачима за 28 дана, скратило просечну старост залиха за 41 дан и убрзало наплату потраживања за 10 дана утврдити да ли се променио готовински циклус и коефицијенат обрта готовине.

Advertisements
Објављено под Задаци за вежбање | Оставите коментар

Радна биографија

Радна биографија у изради.

Објављено под О аутору | Оставите коментар

Економија

Економија потиче од грчке сложенице oicos и nomos што значи правило кућног газдовања.
home

Објављено под О економији | Оставите коментар